Klub vznikl v Kralupech v roce 1962. Tehdy to byla Loděnice TJ Kaučuk Kralupy. Loděnice se nachází na pravém břehu Vltavy asi 200m proti proudu od silničního mostu v Kralupech. Od vzniku klubu zde fungoval oddíl vodních motoristů, oddíl jachtařů a oddíl kajakářů.

V loděnici byl původně přízemní domek sloužící jako klubovna. V roce 1974 se začalo uvažovat o postavení nové zděné budovy a byl zhotoven projekt a započata stavba budovy, která měla být postavena do konce roku 1976. Budova byla kompletně dostavěna až v roce 1981.

Nová budova v loděnici je patrová budova s plochou střechou, kde v přízemí je dílna a skladiště a v patře byly klubovny, šatna, WC a kuchyňka.

Někdy kolem roku 1967 získala loděnice od Kaučuku Kralupy bývalou ubytovnu asi 1km proti proudu od loděnice, která byla upravena na dílnu, kde si členové začali stavět a opravovat lodě. Vedle dílny bylo v roce 1974 přistavěno zimoviště pro zimování lodí.

Dílna a zimoviště byly majetkem Kaučuku Kralupy a po vzniku KVSK je loděnice koupila do svého vlastnictví. V loděnici byly od jejího založení pořádány různé soutěže, které zde pořádá především oddíl vodních motoristů, protože jachtaři zde sice mají domovský přístav, ale na jaře svoje lodě odvážejí na Slapy nebo na Orlík. Kajakáři zde zase měli uskladněny lodě, ale vyjížděli s nimi na divočejší řeky, než je Vltava.

Od roku 1975 do roku 1993 byly také v loděnici pořádány rychlostní závody motorových kluzáků.

V letech 1993-1995 bylo v loděnici pořádáno ME Regularity motorových člunů.

Od založení klubu byla také několikrát prohlubována a upravována tůň pro stání lodí. Největší úprava tůně proběhla asi v roce 1988.

V roce 1992 došlo k oddělení loděnice od tělovýchovné jednoty Kaučuk Kralupy a vznikl Klub Vodních Sportů Kralupy n/Vlt. Zkráceně KVSK.

Po oddělení loděnice od TJ Kaučuk, po založení samostatného klubu KVS Kralupy bylo řešeno, jak zajistit finanční prostředky pro chod klubu bez výrazného zvyšování poplatků členům. Bylo rozhodnuto o přestavění poloviny horního patra budovy loděnice na vinárnu. V roce 1994 byla tedy v loděnici KVSK otevřena vinárna U kotvy, která je sice majetkem KVSK, ale je pronajímána zájemcům o provozování této vinárny. Od otevření vinárny se zde vystřídalo již několik provozovatelů. V roce 2000 byla k vinárně přistavěna venkovní terasa s výhledem na řeku.

Od vzniku klubu v roce 1962, zažila loděnice také několik povodní, kdy voda zaplavila prostranství loděnice a spodní patro budovy. Protože ale v době, kdy se očekává zvýšení hladiny jsou věci, které by mohla voda poškodit přestěhovány ze spodního patra do patra horního, většinou nedošlo k vážnějším škodám.

V roce 2002 však přišla povodeň, jakou by v loděnici nikdo nečekal. Zaplavena nebyla jen dílna a skladiště v budově loděnice, ale pod vodou byla skoro celá budova.

Pokud by se 13.srpna 2002 zvedla v Kralupech hladina ještě o několik centimetrů, byly by z budovy loděnice vidět jen komíny. O povodni byla také zaplavena dílna a zimoviště u dýhárny 1km proti proudu.

Po povodni, po vyklizení budovy loděnice zůstaly v horním patře jen obvodové zdi a střecha. Celý vnitřek horního patra včetně vinárny musel být postaven znovu. Velká voda také v loděnici zničila veškerou zeleň kromě stromů u kotviště lodí.

Přes veškeré škody, které voda v loděnici napáchala se podařilo znovu zprovoznit budovu loděnice včetně vinárny. Upravit prostranství loděnice a vysázet nové mladé stromky.

V současné době v loděnici funguje oddíl vodních motoristů, oddíl jachtařů a oddíl mládeže. V oddílu mládeže se mladí vodní motoristé zúčastňují různých soutěží na nafukovacích člunech se závěsnými motory a dosahují skvělých výsledků i na mezinárodních soutěžích.

V roce 2008 byly v loděnici obnoveny rychlostní závody motorových člunů pod názvem Kralupská míle.

Od roku 2008 až do povodní v červnu 2013 využívala naší loděnici půjčovna lodí. Ve té si lidé mohli půjčit loď na dovolenou nebo víkend a i bez dokladů pro řízení lodí, mohli vyrazit po Vltavě a Labi.

V červnu 2013 přišla další povodeň. Voda sice nedosahovala až ke střeše budovy loděnice jako v roce 2002, ale i tentokrát byl v budově v prvním patře asi metr vody, která poničila prostory klubovny i vinárny.

Část vybavení klubovny a vinárny se podařilo ještě před povodní vystěhovat, ale hodně věcí bylo zničeno jako o povodni v roce 2002.

Díky úsilí členů loděnice, personálu vinárny a několika dobrovolníků se již v roce 2013 podařilo znovu zprovoznit vinárnu

a postupně i zbytek budovy loděnice.

Dále se pracovalo na obnově prostranství loděnice poničeného povodní

tak že v roce 2014 již může být opět uspořádána soutěž Kralupská míle, která musela v roce 2013 být kvůli povodni zrušena.

Po povodni v roce 2013 opustila půjčovna lodí naši loděnici a loděnici jako domovský přístav již nevyužívá .